Ambassade van België in Israël

Sluitingsdagen

2021

 1. Nieuwjaarsdag                                                     vrijdag, 1 januari
 2. Paasmaandag                                                     maandag, 5 april
 3. Onafhankelijkheidsdag van Israël                       donderdag, 15 april
 4. Shavuot                                                               maandag, 17 mei
 5. Pinkstermaandag                                                maandag, 24 mei
 6. Belgische Nationale Feestdag                            woensdag, 21 juli
 7. Dag na O.L.V.-Hemelvaart                                 maandag, 16 augustus
 8. Rosh Hashanah                                                  dinsdag, 07 september
 9. Rosh Hashanah                                                  woensdag, 08 september
 10. Yom Kippur                                                         donderdag, 16 september
 11. Sukkot                                                                 dinsdag, 21 september
 12. Simchat Torah                                                     dinsdag, 28 september
 13. Allerheiligen                                                        maandag, 1 november
 14. Koningsdag                                                         maandag, 15 november