Naamswijziging

Informatie over uw (voor)naamswijziging.

 1. Laatst bijgewerkt op

Elke (voor)naamswijziging, dient officieel te worden gemeld met documentatie aan het consulaat. Dit geldt voor (voor)naamswijzigingen, alsook het toevoegen, weglaten van (een deel van) een naam of het wijzigen van de volgorde.

Bij een (voor)naamswijziging voltrokken vóór 01.01.2018

Als u Belg bent, dan hebben (voor)naamswijzigingen gedaan naar Israëlisch recht geen invloed op uw (voor)naam naar Belgisch recht. Als u uw (voor)naam volgens Belgisch recht (op uw Belgische documenten) wilt wijzigen, zal u een verzoek moeten indienen bij de bevoegde autoriteiten in België; dit is een procedure waarbij het consulaat niet betrokken is. U kunt verdere inlichtingen vinden op de website van de FOD Justitie

Bij een (voor)naamswijziging voltrokken ná 01.01.2018

Als u Belg bent en in Israël woont, dan hebben (voor)naamswijzigingen gedaan naar Israëlisch recht invloed op uw (voor)naam naar Belgisch recht, als de plaatselijke procedure voor wijziging werd gerespecteerd. Daarom moet u het bewijsstuk van uw naamswijziging aan het consulaat voorleggen.
 

1. Documenten


De volgende documenten moeten worden ingediend:

 1. Bij een (voor)naamswijziging voltrokken vóór 01.01.2018

  Uw naam zal niet veranderen voor de Belgische autoriteiten maar de volgende documenten dienen ingediend te worden om uw identiteit na te kijken. (Documenten hoeven noch vertaald noch gelegaliseerd te worden)
  • een attest van (voor)naamswijziging van de Israëlische overheid (Misrad HaPnim);
  • of, een uittreksel van het bevolkingsregister (tamtsit rishum memirsham ha’ochlusin) met geschiedenis van de namen afkomstig van de Israëlische overheid; dit als u meerdere keren van (voor)naam bent veranderd;
  • of, een Israëlische identiteitskaart met bijbehorende appendix waarop uw oude én nieuwe (voor)namen weergegeven is.
    
 2. Bij een (voor)naamswijziging voltrokken na 01.01.2018

  Het consulaat heeft een bewijs van naamswijziging nodig voor personen die de naam van hun echtgeno(o)t(e) aangenomen hebben, zelfs als de naamkeuze vermeld wordt in de huwelijksakte.

  In dit geval, gelieve het volgende document in te dienen :
  • een attest van (voor)naamswijziging afkomstig van de Israëlische overheid (Misrad HaPnim);
  • of, een uittreksel van het bevolkingsregister (tamtsit rishum memirsham ha’ochlusin) met geschiedenis van de namen van de Israëlische overheid (Misrad HaPnim); als u meerdere keren van naam bent veranderd.

Gelieve te letten op het volgende:

 • de documenten moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in punt 2;
 • de documenten moeten uw vorige (voor)naam tonen en de nieuwe (voor)naam;
 • de schrijfwijze van de namen die in de vertaling gebruikt wordt, zal automatisch worden overgenomen in de toekomstige Belgische documenten.
   

2. Legalisatie en vertaling


Voor officiële Israëlische documenten:

 1. Legalisatie gebeurd door middel van een Apostillestempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Jeruzalem (Sderot Yitzhak Rabin 9; Kiryat Ben-Gurion; Jeruzalem 9195022; tel: +972.2.5303176; e-mail: Apostille@mfa.gov.il; website: mfa.gov.il
 2. De vertaling naar een van de landstalen (Nederlands, Frans of Duits) moet gedaan worden door een officiële notaris-vertaler.
 3. De vertaling wordt gewoonlijk gelegaliseerd door het gerechtelijk kanton (Beit Mishpat HaShalom). Voor informatie over de bevoegde instantie neemt u contact op met het Registrars of Magistrates’ Courts and Civil Servants bij het Ministerie van Justitie (+972(0).2.654.5900).