Consulaire attesten

Informatie over consulaire attesten.

  1. Laatst bijgewerkt op

Welke attesten zijn beschikbaar?

  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van inschrijving
  • Attest van naamovereenkomst
  • Attest van burgerlijke staat
  • Attest van bezit reis- of identiteitsdocument

De elektronische attesten kunnen in de drie landstalen worden opgevraagd (Nederlands, Frans en Duits).

Opgepast, het is voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid (voorbeeld van een mogelijke toepassing: bewijs van hoofdverblijfplaats/adres voor een Belgische bank).

Om een attest aan te vragen vult u het aanvraagformulier in en stuurt u deze per e-mail, met een kopie van uw Israëlische identiteitskaart met sefah of een bewijs van woonst (factuur, huurcontract,…).

De consulaire taksen kunnen enkel in cash en shekels betaald worden op de dag dat u het attest ophaalt. Gelieve de consulaire tarieven te raadplegen. U dient het exacte bedrag mee te brengen, er wordt geen wisselgeld gegeven.