Consulaire inschrijving in het Consulaat-Generaal

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

Consulaire inschrijving van een pasgeborene

Informatie over de inschrijving van een Belgisch kind in het buitenland geboren van een ouder geboren in België.
 1. Laatst bijgewerkt op

1. Documenten


De onderstaande documenten moeten worden voorgelegd:

Let op, met uitzondering van kopieën van reis- of identiteitsdocumenten, moeten alle vermelde documenten voldoen aan de voorwaarden zoals toegelicht in punt 2.

 • één inschrijvingsformulier per persoon: alle rubrieken dienen ingevuld te zijn en te worden ondertekend door beide ouders;
 • letterlijk afschrift van de geboorteakte van het kind;

  Een akte in het Hebreeuws dient te worden voorzien van een vertaling /een Hebreeuws-Engelse akte kan zonder vertaling worden geaccepteerd.

  Gelieve op het onderstaande te letten:
  • op dit document moeten de voor- en achternamen van beide ouders vermeld staan (in het geval van de moeder op zijn minst de achternaam van haar vader);
  • Opgelet, de schrijfwijze van de namen van het kind die in de geboorteakte (vertaling) gebruikt wordt, zal automatisch worden overgenomen in de toekomstige Belgische documenten van het kind, zonder mogelijkheid tot wijziging. Daarom is het zeer belangrijk geen fout te maken in de schrijfwijze van de namen (in de vertaling).
    
 • kopie van de Israëlische identiteitskaart of de verblijfsvergunning in Israël van beide ouders met vermelding van het huidig adres (kopie van sefah, een geldige huurovereenkomst ….);
 • kopie van het paspoort van beide ouders van het kind;
 • indien mogelijk een kopie van het paspoort/identiteitskaart van het kind;
 • Als de ouders niet gehuwd zijn, gelieve het Consulaat per email te contacteren

Aanvullende documenten kunnen worden gevraagd.


2. Voorwaarden betreffende de voorgelegde documenten


Documenten moeten:

 1. origineel zijn: geen fotokopie; de geboorteakte moet afgegeven zijn door de instantie die de geboorte heeft geregistreerd;
 2. recent zijn: documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van afgifte aan het consulaat;
 3. gelegaliseerd en vertaald  zijn (zie hieronder voor toelichting).

Legalisatie en vertaling van Israëlische officiële documenten

 1. Legalisatie gebeurd door middel van een Apostillestempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Jeruzalem (Sderot Yitzhak Rabin 9; Kiryat Ben-Gurion; Jeruzalem 9195022; tel: +972.2.5303176; e-mail: Apostille@mfa.gov.il; website: mfa.gov.il
 2. Documenten dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler naar één van de landstalen (het Frans, Nederlands of Duits). Documenten die in het Engels zijn afgegeven worden meestal zonder vertaling geaccepteerd, verifiëer met het Consulaat.
 3. De vertaling dient gelegaliseerd te worden, niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar door het Ministerie van Justitie (Bet Mishpat HaShalom/ +972.2.654.59.00).

Legalisatie van officiële documenten afgegeven in andere landen

Documenten die niet in Israël werden afgegeven dienen gelegaliseerd te worden in het land van afgifte. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kunt u zelf verifiëren welke procedure er gevolgd moet worden (afhankelijk per land en type document).