Contactpunt in geval van ouderlijke ontvoering

  1. Laatst bijgewerkt op

Een 'Uniek Loket' opgestart onder de naam van 'Federaal contactpunt voor internationale ouderlijke ontvoeringen' werd opgestart en zal een nuttige steun betekenen voor de betrokken ouders of diegenen die vrezen het te zijn. Het contactpunt zal overdag bereikbaar zijn op +32 2 542 67 00.

De rol van dit contactpunt is, de informatie te centraliseren en te verspreiden omtrent internationale ontvoeringen van kinderen, steun aanbieden aan families over de te ondernemen dיmarches, hen richten tot de bevoegde autoriteiten, de dossiers te behandelen volgens de internationale wet. Twee psychologen die tot het contactpunt behoren, kunnen ook psychologische begeleiding aanbieden, indien nodig.