Ambassade van België in Israël
Home Consulaire diensten Identiteitskaarten

Identiteitskaarten

Met uw identiteitskaart kunt u binnen België en naar alle landen van de Europese Unie reizen zonder een paspoort te tonen.

Om een identiteitskaart bij de Ambassade te verkrijgen dient uw hoofdverblijfplaats in Israël te zijn en bent u in het consulaire register van de Ambassade ingeschreven. Uw dossier dient tevens compleet te zijn en er mogen geen onduidelijkheden zijn over uw identiteit, nationaliteit en/of naam. In geval van twijfel zullen deze opgehelderd moeten worden alvorens u uw identiteitskaart in ontvangst kunt nemen.

 
Te overleggen documenten:

  • een pasfoto met witte achtergrond die voldoet aan de eisen zoals gesteld op de website van de FOD Binnenlandse Zaken;
  • betaling van het consulair tarief in contanten; door mogelijke koerswijzigingen van de euro is dit aan veranderingen onderhevig;
  • aanvraagformulier, bij voorkeur ingevuld op uw computer, geprint en getekend. U dient uw naam te noteren zoals bekend onder het Belgisch recht (dat wil zeggen, zoals uw naam geschreven is op uw Belgische identiteitsdocumenten).

In geval van diefstal of verlies gelieve de instructies te volgen die u hier vindt.

U kunt hier algemene informatie vinden over de identiteitskaart en de Kids-ID, die u kunt aanvragen voor kinderen jonger dan 12 jaar.