Ambassade van België in Israël
Home Consulaire diensten Identiteitskaarten

Identiteitskaarten

Met uw identiteitskaart kunt u binnen België en naar alle landen van de Europese Unie reizen zonder een paspoort te tonen.

Om een identiteitskaart bij de Ambassade te verkrijgen dient uw hoofdverblijfplaats in Israël te zijn en bent u in het consulaire register van de Ambassade ingeschreven. Uw dossier dient tevens compleet te zijn en er mogen geen onduidelijkheden zijn over uw identiteit, nationaliteit en/of naam. In geval van twijfel zullen deze opgehelderd moeten worden alvorens u uw identiteitskaart in ontvangst kunt nemen.

BELANGRIJK:

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat moeten komen.

 
U vindt hier de algemene informatie over de identiteitskaart en de Kids-ID (jonger dan 12 jaar)

Betaling van het consulair tarief is in contanten; door mogelijke koerswijzigingen van de euro is dit aan veranderingen onderhevig;

In geval van diefstal of verlies gelieve de instructies te volgen die u hier vindt.