Ambassade van België in Israël
Home Consulaire diensten Inschrijving op het consulaat

Inschrijving op het consulaat

Een online afspraak is vereist voor de belangrijkste consulaire diensten en visumaanvragen. Klik hier voor verdere inlichtingen

De inschrijving bij dit consulaat betekent dat uw adres in het buitenland de wettige woonplaats wordt ten opzichte van de Belgische autoriteiten. Het consulaat wordt vanaf dat moment het Belgische gemeentehuis en zal uw persoonlijke gegevens bijwerken in het Belgische Rijksregister: de nationale database van de Belgische overheid waarin alle Belgen uit de bevolkingsregisters van Belgische gemeenten, alsook de Belgen die in het buitenland wonen, opgenomen zijn.

Privacy Statement

U kunt zich op dit consulaat inschrijven als u:

 • Belg bent
 • uitgeschreven bent uit het bevolkingsregister in België
 • uw gewone en wettige verblijfsplaats in Israël (in het ambtsgebied van de Ambassade) heeft
 • voor minderjarigen (kinderen jonger dan 18 jaar): ingeschreven zijn in hetzelfde register als één of beide ouders

Personen die niet langer in België woonachtig zijn, dienen zich uit te schrijven uit het bevolkingsregister van de laatste woonplaats. Enkel de personen die beschouwd kunnen worden als zijnde ‘tijdelijk afwezig’ kunnen ingeschreven blijven in België. In geval van twijfel, gelieve de Belgische gemeente te contacteren.

Indien u van een ander land komt zal dit consulaat zich bekommeren over het aanvragen van uw dossier bij de laatste post van inschrijving nadat uw inschrijving in Israël compleet is.

De onderstaande documenten moeten worden voorgelegd:

 • inschrijvingsformulier (alle rubrieken dienen nauwkeurig ingevuld te zijn);
  • één inschrijvingsformulier per persoon, ook een voor elk kind
  • voor minderjarigen: het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door beide ouders en door de minderjarige die hiertoe in staat is
 • een foto;
 • kopie van uw Belgische identiteitskaart;
 • kopie van uw Belgisch paspoort;
 • bewijs van uw verblijfsvergunning voor Israël, die afhankelijk is van uw situatie:
  • indien u in Israël verblijft op basis van een visum: een kopie van het visum;
  • indien u permanent/tijdelijk ingezetene bent: een kopie van uw Israëlische identiteitskaart die uw permanente/tijdelijke verblijfsstatus aangeeft;
 • indien u de Israëlische nationaliteit bezit:
  • een kopie van uw Israëlische identiteitskaart
  • een attest van Israëlische nationaliteit dat aangeeft op welke datum u de Israëlische nationaliteit verkregen heeft en op welke wettelijke basis (zie nota).

LET OP:

 • eenzelfde attest op naam van uw Belgische ouder(s) kan worden gevraagd (zie nota). Indien zij ingeschreven zijn op het consulaat is het mogelijk dat hun dossier dit attest reeds bevat; gelieve contact op te nemen met het consulaat om dit na te gaan.
 • op Israëlische identiteitskaarten of paspoorten staat niet alle vereiste informatie vemeld. Deze documenten zijn daarom niet voldoende om te bewijzen op welke datum u de Israëlische nationaliteit verkregen heeft en op welke wettelijke basis.
 • indien u in Israël een (voor)naamsverandering heeft gedaan ten opzichte van uw Belgische (voor)naam, een attest van naamswijziging (voor- en/of achternaam), voorzien van apostille en met geapostilleerde vertaling. Geen bewijs is vereist voor vrouwen die de naam van hun echtgenoot aangenomen hebben.
 • indien u langere tijd in een ander land heeft gewoond, zal u verzocht worden om een bewijs dat u de nationaliteit van dat land niet heeft verkregen of een bewijs met datum en de wijze waarop u die nationaliteit wel heeft verkregen.

Aanvullende documenten kunnen worden gevraagd bij twijfel over de nationaliteit, afstamming, naam etc.                                                                                                                               

Als u nooit ingeschreven bent geweest bij een Belgische gemeente of bij een buitenlands Belgische consulaat, en u dus nooit ingeschreven bent geweest in het Belgische Rijksregister, gelieve dit voorafgaand aan uw inschrijving aan het consulaat te melden, zodat wij u kunnen laten weten hoe u zich kunt inschrijven.

Bijwerking van uw dossier
Als u eenmaal bent ingeschreven, gelieve dan onderstaande veranderingen in uw persoonlijke situatie aan het consulaat door te geven:

 • verandering van adres dient binnen één maand doorgegeven te worden d.m.v. het formulier “Adreswijziging” en bewijs van dit nieuwe adres (zie hierboven bij “bewijs van adres en effectief verblijf in Israël”)
 • verandering van emailadres
 • verandering in burgerlijke staat (zie nota)
 • verandering in gezinssamenstelling
 • verhuizing naar een ander land of terugkeer naar België

Bij uw bezoek aan het consulaat

 • u dient u te allen tijde te kunnen identificeren door middel van een identiteitsdocument voorzien van een gelijkende foto
 • indien een ander persoon een document namens u afhaalt, gelieve ons op voorhand per email te informeren met vermelding van zijn/haar naam en geboortedatum (of een kopie van zijn/haar identiteitskaart). Vergeet u niet aan betreffende persoon alle documenten mee te geven die wij u mogelijk hebben verzocht te overleggen ter afhaling van dit document.
 • u kunt zowel algemene informatie betreffende consulaire diensten, als de formulieren ter invulling vinden op de website van de Ambassade (http://diplomatie.belgium.be/israel).
 • gelieve alle formulieren in te vullen en uit te printen alvorens u naar het consuaat komt
 • alle documenten/formulieren dienen ingevuld te zijn in het Frans, Nederlands of Duits; mocht u moeite hebben met lezen en schrijven in het Latijnse schrift, vraagt u dan hulp aan een persoon die voor u kan vertalen.

Hoe stel ik een vraag aan het consulaat ?

Momenteel zijn er meer dan 8000 Belgen ingeschreven in Israël. Dit aantal neemt constant toe. Als u informatie nodig heeft over uw persoonlijke situatie, gelieve dan een email te sturen (consulate.telaviv@diplobel.fed.be) en, om een snelle behandeling van uw dossier te garanderen, rekening te houden met de onderstaande punten :

 • Het kan gebeuren dat meerdere mensen dezelfde naam en achternaam dragen. Om misverstanden te voorkomen, gelieve steeds in elk bericht uw volledige identiteit te herhalen : achternaam, naam, datum en geboorteplaats en adres in Israël. Als uw bericht uw kinderen betreft, gelieve dan hun volledige identiteit te vermelden.
 • Kiest u een duidelijk onderwerp voor uw bericht. Liever niet “vraag” of “verzoek om informatie”, maar “paspoortaanvraag van Jan Jansen geboren op …” of “vraag betreffende de nationaliteit van mijn dochter Sara Jansen geboren op…”. Wij ontvangen iedere dag veel emails. Een helder onderwerp garandeert een snelle behandeling.
 • Gelieve in één van de landstalen (Frans, Nederlands, Duits) of in het Engels te schrijven.
 • Het beantwoorden van uw email kan enkele dagen duren; wij antwoorden zo snel mogelijk, maar gezien het groot aantal dossiers dat in behandeling en de mogelijke complexiteit van die dossiers en het uwe, is enige vertraging mogelijk. Met uitzondering van noodgevallen verzoeken wij u minimaal een week te wachten alvorens u contact met ons opneemt (per email) mochten wij uw email nog niet beantwoord hebben. De tijd die wij besteden aan het beantwoorden van de telefoon om te zeggen dat wij uw dossier nog niet hebben kunnen behandelen, gaat af van de beschikbare tijd om uw dossier te bestuderen.

Het consulaat is onder andere niet bevoegd voor:

 • rijbewijzen: gelieve het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België over verlenging van uw rijbewijs te raadplegen.
 • uittreksels strafregister: gelieve de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen:

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/uittreksel_strafregister.

 • pensioen: gelieve de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/pensioen.
 • verstrekking van informatie over wetsbepalingen en organisatie van administratieve diensten in Israël (slechts betreffende diensten zijn hiertoe in staat) en voorwaarden voor de toegang tot een vreemd land (u dient zich te wenden tot de ambassade van betreffend land).