Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

 1. Laatst bijgewerkt op

Hieronder vindt u informatie over:


Belgisch kind geboren in het buitenland van een ouder tevens geboren in het buitenland


Een kind dat in het buitenland geboren is van een Belgische ouder die ook in het buitenland geboren is en die een andere nationaliteit heeft, is niet Belg bij geboorte. De Belgische ouder kan hem/haar de Belgische nationaliteit toekennen door voor de 5e verjaardag van het kind een verklaring te ondertekenen bij het consulaat. Het kind krijgt dan de Belgische nationaliteit op de datum van het ondertekenen van deze verklaring.

Voorwaarden:

 • De ouder die de verklaring van toekenning ondertekent moet Belg zijn op de dag dat het kind geboren wordt.
 • De afstamming tussen de Belgische ouder en kind is vastgesteld naar Belgisch recht.

De ouders kunnen vervolgens het kind inschrijven bij het consulaat (zie aparte procedure/nota “inschrijving”). Na de inschrijving, kan een paspoort voor het kind aangevraagd worden.
 

1. Documenten


De onderstaande documenten moeten worden voorgelegd:

Let op, met uitzondering van kopieën van reis- of identiteitsdocumenten, moeten alle vermelde documenten voldoen aan de voorwaarden zoals toegelicht in punt 2.

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte van het kind;
  • Gelieve op het onderstaande te letten:
   • op dit document moeten de voor- en achternaam van beide ouders vermeld staan (in het geval van de moeder op zijn minst de achternaam van haar vader);
   • Opgelet, de schrijfwijze van de namen van het kind die in de geboorteakte (vertaling) gebruikt wordt, zal automatisch worden overgenomen in de toekomstige Belgische documenten van het kind, zonder mogelijkheid tot wijziging. Daarom is het zeer belangrijk geen fout te maken in de schrijfwijze van de namen (in de vertaling);
 • de geboorteakte van de niet-Belgische ouder (deze geboorteakte hoeft niet recent of vertaald te zijn)
 • Als de ouders niet gehuwd zijn gelieve dan het consulaat te contacteren.

Deze documenten zullen ter verificatie opgestuurd worden naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel. Aanvullende documenten kunnen worden gevraagd bij twijfel over de nationaliteit, afstamming, naam etc.
 

2. Voorwaarden betreffende de voorgelegde documenten


Documenten moeten:

 1. origineel zijn: geen scan, geen fotokopie; de geboorteakte moet afgegeven zijn door de instantie die de geboorte heeft geregistreerd;
 2. recent zijn: documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van afgifte aan het consulaat;
 3. gelegaliseerd en vertaald  zijn (zie hieronder voor toelichting).

Legalisatie en vertaling van Israëlische officiële documenten

 1. Legalisatie gebeurd door middel van een Apostillestempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem (Sderot Yitzhak Rabin 9; Kiryat Ben-Gurion; Jeruzalem 9195022; tel: +972.2.5303176; e-mail: Apostille@mfa.gov.il; website: http://mfa.gov.il
 2. Documenten dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler naar één van de landstalen (het Frans, Nederlands of Duits). 
 3. De vertaling dient gelegaliseerd te worden, niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar door het Ministerie van Justitie (Bet Mishpat HaShalom/ +972.2.654.59.00).

Legalisatie van officiële documenten afgegeven in andere landen

Documenten die niet in Israël werden afgegeven dienen gelegaliseerd te worden in het land van afgifte. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kunt u zelf verifiëren welke procedure er gevolgd moet worden (afhankelijk per land en type document).
 

3. Consulaire rechten


Een consulair recht in shekels zal worden geheven over de afgifte van certificaten door de ambassade en de ondertekening van het toekennen van de nationaliteit. De hoogte van deze rechten kan maandelijks variëren daar deze steeds volgens de wisselkoers moet worden berekend. Een consulair ambtenaar zal u dit bedrag, dat contact betaald moet worden, meedelen.


Behoud van de Belgische nationaliteit


Een Belgische burger die:

 • in het buitenland geboren is;
 • nooit in België gewoond heeft tussen zijn/haar 18e en 28ste verjaardag;
 • een andere nationaliteit(en) bezit.

dient tussen zijn 18e en 28e verjaardag een procedure te doen om de Belgische nationaliteit niet te verliezen.

Procedure 1 (gemakkelijk en goedkoop)

U vraagt een paspoort of identiteitskaart aan en ontvangt deze tussen uw 18e en 28e verjaardag.

Procedure 2 (tijdslopend en duurder)

U ondertekent een “akte van behoudsverklaring van de Belgische nationaliteit” op het Consulaat.

Als u dit niet doet, verliest u de Belgische nationaliteit op de dag van uw 28e verjaardag.
 

U kunt deze wetgeving (zie artikel 22, §2) vinden in het Frans en in het Nederlands