Ambassade van België in Israël

Paspoorten

Een online afspraak is vereist voor de belangrijkste consulaire diensten en visumaanvragen.

Het Belgisch paspoort:

 • is een officieel erkend en wereldwijd bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft
 • het paspoort dient niet te worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam zegt – slechts een kaart betreft
 • het Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen)
 • kan niet worden verlengd, enkel vernieuwd

Om een paspoort te verkrijgen:

 • Moet u, in principe en zonder uitzondering, bij het consulaat in Tel Aviv ingeschreven zijn.
 • Voor het verkrijgen van een paspoort dient uw dossier in orde te zijn en mogen er geen onduidelijkheden zijn over uw identiteit, nationaliteit en/of uw naam. In het geval dat deze er wel zijn, zullen deze eerst verhelderd dienen te worden voordat uw paspoort kan worden afgegeven. De leveringstijd voor uw paspoort kan aldus pas berekend worden vanaf het moment dat uw dossier in orde is.

Het consulair tarief: dient in contanten (exacte bedrag) voldaan te worden op het moment van de paspoortaanvraag en is aan koerswisselingen onderhevig.

Foto’s:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: foto’s, vingerafdrukken en de handtekening worden ter plekke in het consulaat opgenomen. Vanaf 6 jaar dient u dan ook persoonlijk aanwezig te zijn voor uw paspoortaanvraag
 • Kinderen jonger dan 6 jaar: u kan een pasfoto meebrengen en het kind hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Formulieren

Aanvraagformulier volwassene of kind ouder dan 6 jaar 
Aanvraagformulier kind (jonger dan 6  jaar)

Gelieve reeds de formulieren in te vullen vooraleer u zich naar het consulaat wendt.

In geval van verlies van uw paspoort

1. Bel DocStop om uw paspoort te annuleren en uzelf te beschermen tegen het frauduleus gebruik van uw identiteit: 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123 (vanuit het buitenland)

2. Meldt u zich onmiddelijk in geval van :

 • diefstal of verlies : bij het plaatselijk politiebureau waar de diefstal plaatsvond (vraag een attest van diefstal) en bij de dienst paspoorten van uw gemeente/belgische consulaire post of belgisch ereconsulaat in het land van verblijf;

3. Heeft u een paspoort nodig om terug te keren naar België of uw land van residentie?

 • u bent in België dan wendt u zich tot:
  • uw laatste gemeente van inschrijving;
  • de gemeente waar u bent geboren indien u nooit in België heeft gewoond;
  • een gemeente naar keuze indien u nooit in België bent geboren of er heeft gewoond.
 • u bent in het buitenland; wendt u zich dan tot het belgisch consulaat in het land waar u verblijft. Is er geen belgisch consulaat dan wendt u zich tot een ander consulaat van een land in de Europese Unie (zie Belgische of Europese consulaire bijstand). Wanneer u op doorreis bent in Israël kan het consulaat in Tel Aviv de nodige controles uitvoeren en u, in dit geval, een voorlopig paspoort afgeven. Voorziet u: 

Bevindt u zich in Jeruzalem of in het Palestijnse gebied, gelieve u te wenden tot het belgisch consulaat-generaal  in Jeruzalem.