Ambassade van België in Israël
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor Extra-Schengen-vliegreizen naar België "Public Health Passenger Locator Form"

Elke passagier van een Extra-Schengen-vlucht naar België is verplicht het formulier "Public Health Passenger Locator Form" in te vullen voorafgaand aan de reis. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug. Het formulier vindt u op deze website.

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

In het kader van de coronaviruscrisis en om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de buitengrenzen van de Europese Unie / Schengenruimte tijdelijk  gesloten voor onderdanen van een niet-Europese Unie / Schengenland, die niet-resident zijn of een niet-essentiële reis maken. .

Tot nader bericht: er kan geen visumaanvraag worden ontvangen of een visum worden afgegeven, of het nu een visum voor kort of lang verblijf is.

Als u al een visum hebt en van plan bent om naar Europa te reizen, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij om er zeker van te zijn dat u aan boord mag.

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Lees meer...