Ambassade van België in Israël
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 
Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

In het kader van de coronaviruscrisis en om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de buitengrenzen van de Europese Unie / Schengenruimte tijdelijk  gesloten voor onderdanen van een niet-Europese Unie / Schengenland, die niet-resident zijn of een niet-essentiële reis maken. .

Tot nader bericht: er kunnen slecht enkele visumaanvraagen worden ontvangen. Gelieve een e-mail te sturen naar de Ambassade om te weten te komen of uw aanvraag kan worden aanvaard.

Als u al een visum hebt en van plan bent om naar Europa te reizen, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij om er zeker van te zijn dat u aan boord mag.

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Lees meer...

De vereiste documenten voor de visumaanvragen vindt u op de Engelstalige versie van de huidig website. Voor alle vragen stuurt u een mail naar de Ambassade: consulate.telaviv@diplobel.fed.be