Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

  1. Laatst bijgewerkt op

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar uw beroepsconsulaat komen om uw biometrische gegevens op te nemen.


De belangrijkste consulaire diensten en visumaanvragen kunnen alleen op afspraak online worden geboekt.

Met uw identiteitskaart kunt u binnen België en naar alle landen van de Europese Unie reizen zonder een paspoort te tonen.

Om een identiteitskaart bij de Ambassade te verkrijgen dient uw hoofdverblijfplaats in Israël te zijn en bent u in het consulaire register van de Ambassade ingeschreven. Uw dossier dient tevens compleet te zijn en er mogen geen onduidelijkheden zijn over uw identiteit, nationaliteit en/of naam. In geval van twijfel zullen deze opgehelderd moeten worden alvorens u uw identiteitskaart in ontvangst kunt nemen.

U vindt de algemene informatie over de identiteitskaart en de Kids-ID (jonger dan 12 jaar) website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Betaling van het consulair tarief is in contanten; door mogelijke koerswijzigingen van de euro is dit aan veranderingen onderhevig.

In geval van diefstal of verlies gelieve de instructies te volgen die u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt.