Paspoort

Informatie over het Belgisch paspoort.

  1. Laatst bijgewerkt op

Een online afspraak is vereist voor de belangrijkste consulaire diensten en visumaanvragen.

Het Belgisch paspoort:

  • is een officieel erkend en wereldwijd bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft;
  • mag niet verward worden met de identiteitskaart die - zoals de naam zegt – slechts een kaart betreft;
  • heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen);
  • kan niet worden verlengd, enkel vernieuwd.

Om een paspoort te verkrijgen:

  • moet u, in principe en zonder uitzondering, bij het consulaat in Tel Aviv ingeschreven zijn.
  • moet uw dossier in orde te zijn en mogen er geen onduidelijkheden zijn over uw identiteit, nationaliteit en/of uw naam. In het geval dat deze er wel zijn, zullen deze eerst verhelderd dienen te worden voordat uw paspoort kan worden afgegeven. De leveringstijd voor uw paspoort kan aldus pas berekend worden vanaf het moment dat uw dossier in orde is.

Het consulaire tarief moet in contanten (exacte bedrag) voldaan te worden op het moment van de paspoortaanvraag en is aan koerswisselingen onderhevig.

Foto’s

  • Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: foto’s, vingerafdrukken en de handtekening worden ter plekke in het consulaat opgenomen. Vanaf 6 jaar dient u dan ook persoonlijk aanwezig te zijn voor uw paspoortaanvraag
  • Kinderen jonger dan 6 jaar: u kan een pasfoto meebrengen en het kind hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Gelieve de formulieren al in te vullen vooraleer u zich naar het consulaat wendt.

U vindt meer informatie over wat te doen bij verlies van uw paspoort op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.