Consulaire inschrijving in het Consulaat-Generaal

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.
 1. Laatst bijgewerkt op

De inschrijving bij dit consulaat betekent dat uw adres in het buitenland de wettige woonplaats wordt ten opzichte van de Belgische autoriteiten. Het consulaat wordt vanaf dat moment het Belgische gemeentehuis.

Sinds 23/11/2020 is het mogelijk u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters als u:

 • Belg bent en beschikt over een geactiveerde Belgische eID; u kent uw pincode en bent in het bezit van een kaartlezer (de Ambassade beschikt niet over kaartlezers);
 • niet ingeschreven bent in een Belgische gemeente (indien u in een ander Belgisch consulaat was ingeschreven zal uw dossier automatisch gestuurd worden zodra uw inschrijving compleet is);
 • een gewone en wettige verblijfsplaats in Israël heeft;
 • voor minderjarigen (-18 jaar): ingeschreven zijn in hetzelfde register als één of beide ouders.

Heeft u geen geactiveerde identiteitskaart of kaartlezer dan stuurt u de volgende documenten per e-mail naar het consulaat (Let op dat de bestandsgrootte van de e-mail niet meer dan 10MB kan zijn. E-mails groter dan 10 MB komen niet aan. Gelieve uw documenten te sturen verspreid over meerdere e-mails):

 • inschrijvingsformulier;
  • één inschrijvingsformulier per persoon, ook één voor elk kind
  • voor minderjarigen: het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door beide ouders
 • een foto;
 • kopie Belgische identiteitskaart en paspoort;
 • bewijs van uw verblijfstatus in Israël:
  • kopie van visum/verblijfskaart (voor niet Israëlische onderdanen);
  • kopie van uw Israëlische identiteitskaart + paspoort (voor Israëlische onderdanen);
 • als u Israëlisch bent: een attest van Israëlische nationaliteit (verplicht) dat aangeeft op welke datum u de Israëlische nationaliteit verkregen heeft en op welke wettelijke basis;
 • bewijs van adres in Israël: sefah van uw Israëlische identiteitskaart (geopend) of bij gebrek hieraan een ander document (huurovereenkomst, recente water- of elektriciteitsrekening…);
 • inschrijvingsformulier voor de komende federale verkiezingen (verplicht).


Aanvullende documenten kunnen worden gevraagd om uw inschrijving te vervolledigen.

Het consulaat is onder andere niet bevoegd voor:

 • rijbewijzen: gelieve het gemeentebestuur van uw laatste woonplaats in België over verlenging van uw rijbewijs te raadplegen.
 • uittreksels strafregister: gelieve de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.
 • pensioen: gelieve de website van FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.
 • verstrekking van informatie over wetsbepalingen en organisatie van administratieve diensten in Israël (slechts betreffende diensten zijn hiertoe in staat) en voorwaarden voor de toegang tot een vreemd land (u dient zich te wenden tot de ambassade van betreffend land).