Burgerlijke stand

Informatie over uw burgerlijke stand.

 1. Laatst bijgewerkt op

Veranderingen in burgerlijke staat aangeven


1. Documenten


De onderstaande documenten moeten worden voorgelegd:

Belangrijk, met uitzondering van kopieën van reis- of identiteitsdocumenten, moeten alle vermelde documenten voldoen aan de voorwaarden zoals toegelicht in punt 2.

Een huwelijk aangeven:

 • letterlijk afschrift van de huwelijksakte; als uw huwelijk in Israël is voltrokken, een voor eensluidend verklaard afschrift van uw huwelijksakte van het Rabbinaat (met sticker op de achterzijde die de eensluidende verklaring bevestigt), de Kerk (certificaat dat vervolgens is gelegaliseerd door het Patriarchaat) of de Sharia Rechtbank, afhankelijk van waar u gehuwd bent.
 • kopie van het paspoort/identiteitskaart van de echtgenoot en geboorteakte die de datum, stad en land van geboorte vermeldt.

Een scheiding aangeven:

 • letterlijk afschrift van de scheidingsakte/vonnis;
 • indien van toepassing, een bewijs wanneer de scheiding definitief is geworden;
 • Als u in Israël bent gescheiden, een voor eensluidend verklaard afschrift van de scheidingsakte afgegeven door de Israëlische instantie (het Rabbinaat, de Sharia Rechtbank, het Patriarchaat) of een voor eensluidend verklaard afschrift van het gerechtelijk vonnis (voor een burgerlijke scheiding);
 • Als u in België bent gescheiden en de scheiding niet in het rijksregister werd geregistreerd, een letterlijk afschrift van het gerechtelijk scheidingsvonnis + een attest van de griffie van het tribunaal dat de scheiding heeft uitgesproken, dat aangeeft wanneer de scheiding definitief is geworden;
 • Opmerking: als u in België bent gehuwd (ongeacht de plaats waar u bent gescheiden) raden we u aan de scheiding aan te geven bij de Belgische gemeente waar u gehuwd bent.

Een weduwschap aangeven:

 • letterlijk afschrift van de overlijdensakte van uw partner

Gelieve op de namen te letten: namen van Belgische personen op documenten of vertalingen daarvan moeten op dezelfde manier gespeld worden zoals op Belgische identiteitsbewijzen.

Desalniettemin, als u zowel Belg als Israëli bent en een andere naam op uw Israëlische documenten heeft, is het normaal dat uw Israëlische naam (en niet uw Belgische naam) gebruikt is op uw officiële Israëlische documenten. In dat geval moet het consulaat een gelegaliseerde attest van naamswijziging ontvangen. Als uw naam veranderd is als gevolg van het huwelijk zal dit attest enkel noodzakelijk zijn als de naamsverandering op of na 01.01.2018 gebeurt.

Belangrijk, aanvullende documenten kunnen worden gevraagd.
 

2. Voorwaarden betreffende de voorgelegde documenten


Documenten moeten:

 1. origineel zijn: geen fotokopie; de huwelijk- of scheidingsakte moet afgegeven zijn door de instantie die de geboorte heeft geregistreerd;
 2. recent zijn: documenten mogen niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van afgifte aan het consulaat;
 3. gelegaliseerd en vertaald zijn (zie hieronder voor toelichting).

Legalisatie en vertaling van Israëlische officiële documenten

 1. Legalisatie gebeurd door middel van een Apostillestempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Jeruzalem (Sderot Yitzhak Rabin 9; Kiryat Ben-Gurion; Jeruzalem 9195022; tel: +972.2.5303176; e-mail: Apostille@mfa.gov.il; website: mfa.gov.il
 2. Documenten dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler naar één van de landstalen (het Frans, Nederlands of Duits). Documenten die in het Engels zijn afgegeven kunnen soms zonder vertaling geaccepteerd worden. Gelieve dit na te vragen bij het Consulaat.
 3. De vertaling dient gelegaliseerd te worden, niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar door het Ministerie van Justitie (Bet Mishpat HaShalom / +972.2.654.59.00).

Legalisatie van officiële documenten afgegeven in andere landen

Documenten die niet in Israël werden afgegeven dienen gelegaliseerd te worden in het land van afgifte. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kunt u zelf verifiëren welke procedure er gevolgd moet worden (afhankelijk per land en type document).